Vereniging

Zoals u kunt lezen in de "Zwijndrechtse Combinatie" van 2 mei 1979, wilde men een vereniging oprichten met en door mensen die belangstelling hebben voor de geschiedenis van hun woonplaats Hendrik-Ido-Ambacht. En die interesse blijkt er te zijn.

De vereniging wordt 23 januari 1980 opgericht door:

  • dhr. J. Bezemer
  • mw. S.A. Boerman
  • dhr. P.J. Horsman
  • dhr. C. Lagendijk
  • dhr. B.A. Schoemaker
  • dhr. J.F. Schouten en
  • dhr. B. van der Velden


Op 30 juni 1980 passeert de notaris de akte daarvan:

Dat men bij het 650-jarige bestaan van Hendrik-Ido-Ambacht in 1982 van de activiteiten van deze jonge vereniging gebruik gemaakt heeft, spreekt voor zich!

Langzaamaan groeide het aantal leden en mede dankzij het enthousiasme van de heer C. den Hoed, die zich inzette voor het werven van nieuwe leden, is het Historisch Genootschap inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste verenigingen van ons dorp.


Doelstellingen

1. De historie van Hendrik-Ido-Ambacht voor het nageslacht bewaren en het vastleggen van veranderingen, zoals de sloop van panden en het bouwen van nieuwe. Dat doen we onder andere door foto's te maken, u vindt die in ons fotoarchief.

2. Via tentoonstellingen, standwerk en publicaties het verre en nabije verleden van ons mooie Waaldorp voor een groot publiek toegankelijk maken. Ook geven we regelmatig lezingen, in Den Brommert en daarbuiten.

3. Ook via facebook.com/historhiatwitter.com/historhia_nl, en instagram.com/historhia.nl 
proberen we een groot publiek te bereiken waarmee we de historie van ons dorp en onze passie daarvoor graag delen.
 
 
Cookies