Educatie

De Geschiedenis van Ambacht / Erfgoedlessen over vlas

In september starten we weer met de erfgoedlessen over vlas in Hendrik-Ido-Ambacht, die voor het eerst zijn gegeven in 2020.

Op school wordt al voorwerk gedaan. Deze zogeheten 'buitenles' is een les op locatie in Den Brommert en hoort bij de lessenserie over 'vlas'.

Beneden gaat de les over vlas en ons gebouw. Op de tafel liggen allerlei voorwerpen die met vlas te maken hebben. Zij zijn onderdeel van een spreekwoordenspel dat de leerlingen zullen gaan spelen om zo meer over vlas en spreekwoorden te leren. Tegelijkertijd wordt aan de andere helft van de klas - in de bovenzaal - les gegeven over de stadia van de vlasbouw en de produkten die daaruit voortkomen. 

Om deze lessen te geven, zijn erfgoedgidsen opgeleid.
Als u interesse hebt om ook bij deze groep erfgoedgidsen te horen, kunt u zich opgeven via info@historhia.nl. We kunnen zeker nog een paar collega's gebruiken. Op onderstaande foto's zijn de volgende erfgoedgidsen te zien: Marianne, Annet, Nelly, Arie, Lenie en Alie.
 
Dit is de tweede serie (van drie) lessen over een geschiedenisonderwerp met betrekking tot Hendrik-Ido-Ambacht georganiseerd door Hi5Ambacht. Dit gebeurt in samenwerking met een erfgoeddeskundige en het Historisch Genootschap.

Voor meer informatie en inschrijven voor de lessen van de leerlijn erfgoed groep 6, 7, 8 kunt u contact opnemen met Kim van der Wateren, Cultuurmakelaar Hi5Ambacht. Mail:  kim@hi5ambacht.nl

 

Leren over vrijheid en vrede

Leven in vrijheid is niet vanzelfsprekend.
Het Historisch Genootschap geeft in samenwerking met het Herdenkingscomité 4 en 5 mei lessen aan kinderen in groep 8 over de Tweede Wereldoorlog en over het leven in vrijheid.

Wat herdenken we en wat vieren we?
Op 4 mei herdenken we alle Nederlandse slachtoffers, burgers en militairen, die waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Op 5 mei vieren we de vrijheid!

In de les wordt o.a. aandacht besteed aan de gevechten in en rond Hendrik-Ido-Ambacht, de gevechten bij de brug over de Noord, de Joodse familie Den Hartog, de watertoren die niet meer bestaat. Daarnaast wordt uitgelegd wie veteranen zijn en waarom we kransen leggen.

De lessen (aan kinderen in groep 8) worden gegeven door Cees van Meerten, Arie Verhoeven en veteraan John Kluter.
Heeft uw school interesse dan kunt u zich aanmelden via info@historhia.nl. 

 

 

 


Cookies