Bestuur

Hieronder vindt u de namen en functies van onze bestuursleden. Klik op de naam van de persoon waar u contact mee wil hebben om een e-mail aan haar/hem te zenden.

Bestuursleden Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht 2023

Bestuursleden Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht 2022

penningmeester - Pieter van der Giessen | expositie - Adrie Plaisier | bestuurslid - Margot Beers | documentatieruimte - Gerard Plaisier | 2e voorzitter/PR - Arie Verhoeven

voorzitter - Alie Tas | onderhoud - Ahrend Schumacher | secretaris - Tim den Draak

 

Verdere medewerkers

Redactie Swindregt Were - Hendrik-Ido-Ambacht
Willem Schneider 

Documentatieruimten, tel.nr. 078-681 59 05
Jan Kroos | Ineke Smit I Alie Tas l Teun van Wingerden l Wil de Graaf l Nico van der Wielen l Marianne Monden-Groeneweg l  Piet Stehouwer

Collectiebeheer
Nico Kars

Expositiemedewerkers
André Rongen | Adrie Plaisier | Arie Verhoeven | Alie Tas | Nelly den Hollander

Website en sociale media
Nieky Klaus | Marianne Monden-Groeneweg l Myriam Croonen

Ontvangstgroep Den Brommert
Wij kunnen meer gastvrouwen/-heren gebruiken. Misschien iets voor u?
Arie Verhoeven geeft u daar graag meer informatie over!

Coördineren van het rondbrengen van Swindrecht Were en Mededelingenblad
Henk van der Wulp

Lid worden?

Draagt u de historie van Hendrik-Ido-Ambacht ook een warm hart toe, word dan lid van ons Genootschap. Dat kost u slechts € 18,- per jaar (meer mag ook, natuurlijk.)

Pieter van der Giessen, onze penningmeester, vertelt u er graag meer over. U kunt hem bereiken via penningmeester@historhia.nl, en per post: 
Pieter van der Giessen, Waterland 77, 3344GT Hendrik-Ido-Ambacht

Ons rekeningnummer is NL 54 RABO 0336 2953 67.

U vindt ons ook op:

Cookies