Bestuur

Hieronder vindt u de namen en functies van onze bestuursleden. Klik op de naam van de persoon waar u contact mee wil hebben om een e-mail aan haar/hem te zenden.

Bestuursleden Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht 2024

Bestuursleden Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht 2022

penningmeester - Pieter van der Giessen | expositie - Adrie Plaisier | bestuurslid - Margot Beers | documentatieruimte - Gerard Plaisier | 2e voorzitter/PR - Arie Verhoeven
Alie Tas
 | onderhoud - Ahrend Schumacher | secretaris - Tim den Draak
voorzitter Herman Jonker

 

Verdere medewerkers

Redactie Swindregt Were - Hendrik-Ido-Ambacht
Willem Schneider 

Documentatieruimten, tel.nr. 078-681 59 05
Jan Kroos | Ineke Smit I Alie Tas l Teun van Wingerden l Wil de Graaf l Nico van der Wielen l Marianne Monden-Groeneweg l  Piet Stehouwer

Collectiebeheer
Nico Kars

Expositiemedewerkers
André Rongen | Adrie Plaisier | Arie Verhoeven | Alie Tas | Nelly den Hollander

Website en sociale media
Nieky Klaus | Marianne Monden-Groeneweg l Myriam Croonen

Ontvangstgroep Den Brommert
Wij kunnen meer gastvrouwen/-heren gebruiken. Misschien iets voor u?
Arie Verhoeven geeft u daar graag meer informatie over!

Coördineren van het rondbrengen van Swindrecht Were en Mededelingenblad
Henk van der Wulp
 

Jaarverslagen

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 10 mei 2023

Financieel verslag 2023

 

 

Lid worden?

Draagt u de historie van Hendrik-Ido-Ambacht ook een warm hart toe, word dan lid van ons Genootschap. Dat kost u slechts € 18,- per jaar (meer mag ook, natuurlijk.)

Pieter van der Giessen, onze penningmeester, vertelt u er graag meer over. U kunt hem bereiken via penningmeester@historhia.nl, en per post: 
Pieter van der Giessen, Waterland 77, 3344GT Hendrik-Ido-Ambacht

Ons rekeningnummer is NL 54 RABO 0336 2953 67.

U vindt ons ook op:

Cookies