Doneren

'Ambacht' heeft een rijke en kostbare historie. Draagt u die, net als wij, een warm hart toe? Denk dan eens aan een schenking aan Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht.

Omdat wij aangewezen zijn als Algemeen nut beogende instelling, voeren we het ANBI-keurmerk. Dat betekent dat u uw eventuele gift mag aftrekken van de belasting.

Onze penningmeester Pieter van der Giessen vertelt u er graag meer over: penningmeester@historhia.nl.

Natuurlijks staat het u ook vrij om direct te doneren op ons rekeningnummer  NL 54 RABO 0336 2953 67 onder vermelding van 'donatie'. 

Wij zijn u, samen met alle andere liefhebbers van Ambachts historie, zeer erkentelijk!

 

Cookies