Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gevensbescherming (AVG) in werking getreden. Het belangrijkste doel van deze nieuwe privacy wetgeving is een nog betere bescherming van uw persoonsgegevens. 

Privacy Reglement Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht
Gebaseerd op de Wet Algemene Verordening Gegevensbeheer.
In dit reglement is vastgelegd hoe het bestuur van het Historisch Genootschap Hendik-Ido-Ambacht omgaat met de aan haar verstrekte persoonsgegevens.

 

Cookies